Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4045. Sklep št. 1 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 12947.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12 in 101/13 – ZDavNepr), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), Odloka o občinskih cestah (Uradni RS, št. 41/99 in 91/09), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 16/11 in 94/11) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P št. 1
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep, da nepremičnine:
1.  parcela št. 1149/0, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 1628102)
2.  parcela št. 1393/1, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 4657074)
3.  parcela št. 1376/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2762194)
4.  parcela št. 1174/0, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 1931875)
5.  parcela št. 2737/3, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 746516)
6.  parcela št. 2862/0, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2528278)
7.  parcela št. 2768/3, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2257597)
8.  parcela št. 2737/1, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 3570281)
9.  parcela št. 2247/4, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 1687407)
10.  parcela št. 2768/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 4106395)
11.  parcela št. 2250/5, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 3367622)
12.  parcela št. 2231/8, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2636624)
13.  parcela št. 2259/1, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 5061941)
14.  parcela št. 2974/1, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 5837479)
15.  parcela št. 2738/7, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 4577160)
16.  parcela št. 2139/9, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 3890047)
17.  parcela št. 2138/8, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 362754)
18.  parcela št. 2183/5, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2714413)
19.  parcela št. 2237/3, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 3476002)
20.  parcela št. 2216/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2036685)
21.  parcela št. 2382/139, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 1352374)
22.  parcela št. 290/6, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 6171987)
23.  parcela št. 2161/0, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID
   5854237)
24.  parcela št. 2154/0, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID
   5854247)
25.  parcela št. 2152/0, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID
   5854242)
26.  parcela št. 2146/0, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID
   5854250)
27.  parcela št. 2157/0, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID
   5854234)
28.  parcela št. 2150/0, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID
   5854244)
29.  parcela št. 2147/0, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID
   5854251)
30.  parcela št. 2162/0, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID
   5854240)
31.  parcela št. 545/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 75224)
32.  parcela št. 710/181, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 4427296)
33.  parcela št. 710/174, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 585341)
34.  parcela št. 362/2, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 2250244)
35.  parcela št. 363/2, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 4597542)
36.  parcela št. 364/3, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 5182922)
37.  parcela št. 364/2, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 1362864)
38.  parcela št. 556/7, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 2401075)
39.  parcela št. 506/4, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 4264420)
40.  parcela št. 350/5, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 2001033)
41.  parcela št. 352/4, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 3632910)
42.  parcela št. 359/4, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 4933561)
43.  parcela št. 356/5, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 187761)
44.  parcela št. 355/5, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 3769150
45.  parcela št. 3572/0, k.o. 1677 – DOLENJA VAS (ID 1855364)
46.  parcela št. 3626/0, k.o. 1677 – DOLENJA VAS (ID 1352501)
47.  parcela št. 3596/0, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 5214280)
48.  parcela št. 3600/1, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 4375178)
49.  parcela št. 3627/0, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 1184764)
50.  parcela št. 3560/0, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 2696374)
51.  parcela št. 3576/0, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 4711191)
52.  parcela št. 3549/0, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 715994)
53.  parcela št. 522/2, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 551041)
54.  parcela št. 3552/6, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 48029)
55.  parcela št. 264/3, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 4268024)
56.  parcela št. 262/3, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 3017928)
57.  parcela št. 3552/3, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 3911123)
58.  parcela št. 3551/0, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 3738901)
59.  parcela št. 366/495, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 4624305)
60.  parcela št. 3550/0, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
   (ID 3571484)
61.  parcela št. 1146/22, k.o. 1659 – RAKEK (ID 478235)
62.  parcela št. 1146/12, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2696159)
63.  parcela št. 2014/0, k.o. 1659 – RAKEK (ID 418099)
64.  parcela št. 1152/11, k.o. 1659 – RAKEK (ID 873280)
65.  parcela št. 2011/0, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3964488)
66.  parcela št. 1142/6, k.o. 1659 – RAKEK (ID 680110)
67.  parcela št. 2017/0, k.o. 1659 – RAKEK (ID 5180997)
68.  parcela št. 1809/3, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3339282)
69.  parcela št. 1809/6, k.o. 1659 – RAKEK (ID 253891)
70.  parcela št. 1809/8, k.o. 1659 – RAKEK (ID 1932202)
71.  parcela št. 24/15, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2173471)
72.  parcela št. 24/20, k.o. 1659 – RAKEK (ID 5028985)
73.  parcela št. 24/27, k.o. 1659 – RAKEK (ID 1868956)
74.  parcela št. 1808/1k.o. 1659 – RAKEK (ID 1911361)
75.  parcela št. 993/278, k.o. 1659 – RAKEK (ID 861936)
76.  parcela št. 993/22, k.o. 1659 – RAKEK (ID 368848)
77.  parcela št. 993/145, k.o. 1659 – RAKEK (ID 5196629)
78.  parcela št. 993/245, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2804302)
79.  parcela št. 993/254, k.o. 1659 – RAKEK (ID 117477)
80.  parcela št. 1808/6, k.o. 1659 – RAKEK (ID 8787)
81.  parcela št. 993/330, k.o. 1659 – RAKEK (ID 4992204)
82.  parcela št. 1154/6, k.o. 1659 – RAKEK (ID 5070375)
83.  parcela št. 1155/9, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2492792)
84.  parcela št. 1865/0, k.o. 1659 – RAKEK (ID 5311840)
85.  parcela št. 231/5, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3822340)
86.  parcela št. 200/13, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3559812)
87.  parcela št. 242/3, k.o. 1659 – RAKEK (ID 5123555)
88.  parcela št. 1086/2, k.o. 1659 – RAKEK (ID 848105)
89.  parcela št. 1087/2, k.o. 1659 – RAKEK (ID 344548)
90.  parcela št. 1088/2, k.o. 1659 – RAKEK (ID 4240170)
91.  parcela št. 993/20, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2100226)
92.  parcela št. 1863/0, k.o. 1659 – RAKEK (ID 5175847)
93.  parcela št. 1944/0, k.o. 1659 – RAKEK (ID 431561)
94.  parcela št. 1856/2, k.o. 1659 – RAKEK (ID 4336350)
95.  parcela št. 1825/11, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2657402)
96.  parcela št. 1867/0, k.o. 1659 – RAKEK (ID 4997234)
97.  parcela št. 1923/1, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3780169)
98.  parcela št. 1919/74, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3659670)
99.  parcela št. 1830/11, k.o. 1659 – RAKEK (ID 4001475)
100. parcela št. 1826/0, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2992348)
101. parcela št. 993/141, k.o. 1659 – RAKEK (ID 8781)
102. parcela št. 227/30, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2405133)
103. parcela št. 993/248, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3275907)
104. parcela št. 993/252, k.o. 1659 – RAKEK (ID 4618913)
105. parcela št. 1919/77, k.o. 1659 – RAKEK (ID 1470768)
106. parcela št. 1919/43, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3822109)
107. parcela št. 1919/76, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3486293)
108. parcela št. 1919/67, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2646748)
109. parcela št. 993/325, k.o. 1659 – RAKEK (ID 1595674)
110. parcela št. 1919/78, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3990819)
111. parcela št. 1919/5, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2646747)
112. parcela št. 1919/75, k.o. 1659 – RAKEK (ID 5002316)
113. parcela št. 1919/17, k.o. 1659 – RAKEK (ID 4829682
114. parcela št. 993/334, k.o. 1659 – RAKEK (ID 5269020)
115. parcela št. 993/350, k.o. 1659 – RAKEK (ID 2666411)
116. parcela št. 993/364, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3254285)
117. parcela št. 1809/63, k.o. 1659 – RAKEK (ID 488512)
118. parcela št. 2023/0, k.o. 1659 – RAKEK (ID 979647)
119. parcela št. 2025/0, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3834491)
120. parcela št. 2007/141, k.o. 1660 – UNEC (ID 522572)
121. parcela št. 2069/8, k.o. 1660 – UNEC (ID 4593142
122. parcela št. 28/1, k.o. 1669 – KREMENCA (ID 6107070)
123. parcela št. 31/6, k.o. 1669 – KREMENCA (ID 6107098)
124. parcela št. 31/4, k.o. 1669 – KREMENCA (ID 6107096)
125. parcela št. 31/10, k.o. 1669 – KREMENCA (ID 6107048)
126. parcela št. 31/9, k.o. 1669 – KREMENCA (ID 6107040)
127. parcela št. 978/11, k.o. 1656 – OTAVE (ID 556988)
128. parcela št. 972/10, k.o. 1656 – OTAVE (ID 1229668)
129. parcela št. 978/10, k.o. 1656 – OTAVE (ID 3581013)
130. parcela št. 978/17, k.o. 1656 – OTAVE (ID 2371881)
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri predmetnih nepremičninah dovoli vpis zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0037/2013(1)
Cerknica, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti