Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje, stran 12185.

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl.US in 40/12 ZUJF), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) in drugega odstavka 26. ter 39. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 28/11) je Občinski svet Občine Razkrižje na 16. redni seji dne 29. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
1. člen
V Pravilniku o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 103/11) se spremeni 7. člen tako, da se na novo glasi:
»Izhodiščna posoda je zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in je sodilo za obračunavanje stroškov zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov z vsemi tehnologijami in dinamikami, ki se določijo z letnim programom zbiranja komunalnih odpadkov, razen zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ter zelenega vrtnega odpada. V izhodiščno posodo tudi ni vključeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, pod klasifikacijsko številko 20 03 01 v Zbirnem centru, ki je dodatno plačljiva storitev.
(1) Glede na velikosti izhodiščnih zabojnikov se stroški povzročiteljem iz gospodinjstev obračunavajo po naslednjih obračunskih enotah:
- oseba z izhodiščnim volumnom 167 litrov za povprečni mesec (samo v primeru večstanovanjskih stavb);
- zelena vreča nazivnega volumna 80 litrov;
- zabojnik volumna 60 litrov;
- zabojnik volumna 80 litrov;
- zabojnik volumna 120 litrov;
- zabojnik volumna 160 litrov (samo za gospodinjstva, ki na dan uveljavitve tega pravilnika uporabljajo kovinske zabojnike volumna 160 litrov);
- zabojnik volumna 240 litrov;
- zabojnik volumna 360 litrov ali
- m3 zbranih komunalnih odpadkov.
(2) Za povzročitelje iz gospodarstva vključujejo obračunske enote samo storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov od vrat do vrat in so sledeče:
- zabojnik volumna 60 litrov;
- zabojnik volumna 80 litrov;
- zabojnik volumna 120 litrov;
- zabojnik volumna 240 litrov;
- zabojnik volumna 360 litrov ali
- m3 zbranih komunalnih odpadkov.
(3) Za povzročitelje iz gostinstva vključujejo obračunske enote samo storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov od vrat do vrat in so sledeče:
- zabojnik volumna 240 litrov;
- zabojnik volumna 360 litrov ali
- m3 zbranih komunalnih odpadkov.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-121/2011-3
Šafarsko, dne 2. decembra 2013
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.