Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3852. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine, stran 12128.

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 90/12), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 - ZIPRS1011) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 24. seji dne 3. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04) se 2. točka 2. člena po novem glasi:
»2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov na območju Občine Medvode, ki so vpisani ali so v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);«.
2. člen
Osma alineja 4. člena se po novem glasi:
»- objekt je vpisan ali je v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);«.
Deseta alineja 4. člena se v celoti črta.
3. člen
6. člen se po novem glasi:
»Merila in kriteriji za sofinanciranje:
Pod 1. točko 2. člena:
- društva do 10 članov (1 točka)
- društva od 11 do 30 članov (2 točki)
- društva od 31 do 50 članov (3 točke)
- društva nad 50 članov (4 točke).
Pod 2., 3. in 4. točko 2. člena:
»a) Stopnja zaščitenosti:
- objekt je v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD) in ni razglašen za spomenik lokalnega ali državnega pomena (0 točk),
- objekt je vpisan v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD), vendar ni razglašen za spomenik lokalnega ali državnega pomena (2 točki),
- objekt je razglašen za spomenik lokalnega ali državnega pomena (4 točke).
b) Ogroženost objekta v pomenu človekovih ali drugih fizičnih vplivov:
- objekt ima manjše poškodbe (0 točk),
- objekt ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti (1 točka),
- objektu zaradi poškodb grozi uničenje (2 točki).
c) Ogroženost objekta v pomenu izginjanja iz območja občine:
- podobni objekti ne izginjajo (0 točk),
- podobni objekti izginjajo (1 točka),
- podobni objekti so že izginili (2 točki).
č) Vloga objekta za javnost v lokalni skupnosti:
- objekt je manj pomemben (0 točk),
- objekt je pomemben (1 točka),
- objekt je ključen (2 točki).
d) Redkost objekta na območju občine:
- vrsta objekta se pojavi večkrat (0 točk),
- vrsta objekta se pojavlja nekajkrat (1 točka),
- izvirnost oziroma izjemnost objekta v občini (2 točki).
e) Starost objekta:
- ni starejši od sto let (0 točk),
- od sto do petsto let (1 točka),
- starejši od petsto let (2 točki).
f) Zagotovljena finančna sredstva iz drugih virov:
- izvajalec ima zagotovljenih do 20% sredstev za izvedbo projekta (0 točk),
- izvajalec ima zagotovljenih nad 20 do 40% sredstev za izvedbo projekta (1 točka),
- izvajalec ima zagotovljenih nad 40% sredstev za izvedbo projekta (2 točki).
Pod 5. točko 2. člena:
- reference nosilca projekta (do 3 točke),
- cilji projekta (do 3 točke),
- pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo (do 2 točki),
- višina sredstev iz drugih virov (do 2 točki).«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-96/2004-5
Medvode, dne 3. decembra 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.