Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3846. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 12125.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) ter sklepa 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 17. 4. 2007 izdaja župan Občine Ig
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na nepremičnini parc. št. 1606/5 - pot v izmeri 149 m2, k.o. 1707 - Iška vas (ID 6028059), se ukine javno dobro.
2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Ig.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353/018/2012
Ig, dne 11. decembra 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.