Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3844. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tržnica Grosuplje, stran 12124.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 - ZKC-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP) in na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) župan Občine Grosuplje objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tržnica Grosuplje
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za tržnico Grosuplje, ki ga je izdelala Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala v času od ponedeljka 23. decembra 2013 do vključno petka 24. januarja 2014:
- v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje - pritličje, v času uradnih ur, ob ponedeljkih od 8. do 11. ure in od 12. do 14.30, ob sredah od 8. do 11. ure in od 12. do 16.30, ob petkih od 8. do 11. ure in
- v prostorih KS Grosuplje, Taborska cesta 1, v času uradnih ur ob sredah od 15. do 17. ure.
OPPN bo javno dostopen na spletni strani Občine Grosuplje: www.grosuplje.si.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OPPN bo potekala v dvorani Družbenega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, v četrtek, 16. januarja 2014, ob 17. uri.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN za tržnico Grosuplje lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom OPPN za tržnico Grosuplje, ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi v času javne razgrnitve ter ustno na javni obravnavi.
4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.
5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Grosuplje: www.grosuplje.si.
Št. 3505-0012/2013
Grosuplje, dne 12. decembra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012
Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave