Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3833. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 12108.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - Zrud-1A, 20/11 Odl. US in 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. seji dne 25. 11. 2013 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa javnega dobra
1.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1795/5, 1786/3, 1796/3, 1799/2, 1796/4, 1780/6, 373/4, 375/2, vse v k.o. Bizeljsko.
2.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 316/3, 319/3, 322/2, 323/5, 338/2, 258/4, 258/5, 257/1, 257/3, 257/4, 255/8, 255/9, 255/10, 252/4, 252/5, 252/6, 251/2, 244/2, 245/2, 246/3, 247/3, 204/3, 203/3, 202/2, 199/2, 198/3, 195/3, 194/6, 194/7, 192/2, vse v k.o. Brezina.
3.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 764/61, 764/63, 764/67, 764/69, 764/71, 764/75, 551/2, 770/2, 792/3, 767/3, vse v k.o. Bojsno.
4.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 299/2, 293/2, 1250/3, 302/2, 1244/2, 302/3, 1245/2, vse v k.o. Blatno.
5.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 295/5, v k.o. Brežice.
6.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 267/53, 1596/20, 266/2, 262/15, 282/52, 282/54, 267/51, 1596/12, 282/48, 1596/13, 282/50, 1500/2, vse v k.o. Cerina.
7.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 811/15, 810/13, 811/12, 1857/2, 1866/54 in 1866/55, vse v k.o. Čatež.
8.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 119/2, 124/4, 144/6, 144/8, 145/5, 172/11, 172/12, 172/14, 263/2, 265/6, 267/7, 410/2, 67/7, 67/13, 67/9, 73/4, 85/4, 86/9, 88/2, 80/2, 411/2, 67/11, 67/13, 73/4, vse v k.o. Župelevec.
9.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 960/15, 954/4, obe v k.o. Sela.
10.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 86/4, v k.o. Slogonsko.
11.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 403/5, 344/2, obe v k.o. Veliki Obrež.
12.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 746/2, 747/4, 744/2, 743/2, 745/2, 742/3, 742/2, vse v k.o. Globočice.
13.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 94/4, 95/4, 94/7, 977/8, 977/10, vse v k.o. Piršenbreg.
14.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 17/3, 393/10, 416/3, 391/2, 391/3, 393/8, 54/8, 439/4, 440/2, 58/3, 8/2, 12/3, 16/3, 439/2, vse v k.o. Pišece.
15.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 75/11, 75/3, 77/8, 77/5, 68/21, 68/23, 68/26, 68/22, 840/1, 8, 7/21, 7/18, 831/5, 833/23, 834/5, 834/11, 836/2, 825/7, 824/7, 823/6, 822/6, 814/4, 825/14, 824/14, 823/12, 874/4, 822/11, 814/8, vse v k.o. Šentlenart.
16.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 404/0, 406/4, 403/2, 436/5, 444/6, 444/5, vse v k.o. Dečno selo.
17.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 409/3, v k.o. Curnovec.
18.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 646/3 in 662/4, obe v k.o. Volčje.
19.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-45/2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.