Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3832. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 12108.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US., 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - Zrud-1A, 20/11 Odl. US in 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. seji dne 25. 11. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parcelni številki 722/2, k.o. Sromlje.
2.
Ukine se javno dobro na parcelni številki 977/12, k.o. Piršenbreg.
3.
Ukine se javno dobro na parcelni številki: 1065/4, k.o. Bukošek.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Brežice, dne 25. novembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.