Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3831. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2014, stran 12108.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4, 110/11 - ZDIU12) in 95. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je župan Občine Bistrica ob Sotli dne 10. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar-marec 2014
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bistrica ob Sotli v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013 (Uradni list RS, št. 22/13) in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013 (Uradni list RS, št. 96/13).
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2014 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2014.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2013.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.
Št. 410-0052/2013-1
Bistrica ob Sotli, dne 10. decembra 2013
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.