Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3827. Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije, stran 12102.

Na podlagi tretjega odstavka 15.d člena in druge alineje tretjega odstavka 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo) ter druge točke prvega odstavka 6. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08, 37/10, 67/11 in 22/13) Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije izdaja
A K T
o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
1. člen
S tem aktom se določa uporabnina za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije, ki jo uporabljajo prosilci/prevozniki za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu. Uporabnina je namenjena kritju dela stroškov vzdrževanja infrastrukture, ki jih izkazuje upravljavec infrastrukture.
2. člen
Uporabnina se zaračunava za vsako dodeljeno vlakovno pot z uporabo sledeče formule:
Vrednosti vhodnih elementov:
- Ponderji proge (Pi):
+-----------+------+------+-------+------+-------+------+-------+
|KATEGORIJA |R1  |R2  |R3   |R4  |G1   |G2  |G3   |
|PROGE (i) |   |   |    |   |    |   |    |
+-----------+------+------+-------+------+-------+------+-------+
|PONDER (Pi)|0,411 |0,587 |0,542 |0,531 |0,788 |1,104 |1,000 |
+-----------+------+------+-------+------+-------+------+-------+
- Cena za vlakovni kilometer (Cvlkm) znaša 1,133 €.
Cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
- Faktor klasifikacije vlečnih vozil (Fvv):
- kategorija A …………… 0,95
- kategorija B …………… 1,00
- kategorija C …………… 1,00.
Tabele:
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   Serija   |  Masa (t)  |Ekvivalent (Ki) | Kategorija |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 342   |   81   |   0,844   |   B    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 363   |   115   |   1,000   |   C    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 541   |   87   |   0,864   |   B    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 732   |   44   |   0,773   |   A    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 642   |   64   |   0,801   |   A    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 643   |   66   |   0,805   |   A    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 644   |   90   |   0,875   |   B    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 661   |   108   |   0,959   |   C    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 664   |   113   |   0,988   |   C    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|  ÖBB 1216  |   87   |   0,864   |   B    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|  ÖBB 2016  |   80   |   0,841   |   B    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   1891   |   87   |   0,864   |   B    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|    0    |   80   |   0,841   |   B    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+

+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   Serija   |  Masa (t)  |Ekvivalent (Ki) | Kategorija |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 310   |   164   |   0,868   |   B    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 311   |   214   |   1,000   |   C    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|  SŽ 312-000  |   88   |   0,777   |   A    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|  SŽ 312-100  |   114   |   0,796   |   A    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 711   |   97   |   0,782   |   A    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 713   |   70   |   0,768   |   A    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   SŽ 813   |   76   |   0,771   |   A    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
|   9999   |   0    |    0    |   0    |
+----------------+--------------+----------------+--------------+
Masa vlečnih vozil se upošteva pri izračunu uporabnine.
- Dodatki in odbitki glede na vrsto prometa (Cvp):
+----------------------------------------------+------------+
|tovorni vlaki do 1.000 ton          |  0,72  |
+----------------------------------------------+------------+
|tovorni vlaki od 1.001 do 1.500 ton      |  1,00  |
+----------------------------------------------+------------+
|tovorni vlaki od 1.501 do 1.750 ton      |  1,24  |
+----------------------------------------------+------------+
|tovorni vlaki od 1.751 do 2.000 ton      |  1,55  |
+----------------------------------------------+------------+
|tovorni vlaki nad 2.000 ton          |  1,86  |
+----------------------------------------------+------------+
|tovorni vlaki (nabiralni, krožni in      |  0,10  |
|industrijski vlaki)              |      |
+----------------------------------------------+------------+
|potniški vlaki z nagibno tehniko       |  0,83  |
+----------------------------------------------+------------+
|potniški vlaki v klasični sestavi       |  0,61  |
|(lokomotiva + vagoni)             |      |
+----------------------------------------------+------------+
|motorne potniške garniture          |  0,60  |
+----------------------------------------------+------------+
|avtovlak skozi Bohinjski predor        |  0,30  |
+----------------------------------------------+------------+
|ostali avtovlaki               |  0,42  |
+----------------------------------------------+------------+
|vlaki, namenjeni vzdrževanju JŽI (načrtovano |  0,00  |
|vzdrževanje, vzdrževanje zaradi naravnih   |      |
|nesreč, izrednih dogodkov in višje sile)   |      |
+----------------------------------------------+------------+
|vlaki, namenjeni vzdrževanju JŽI       |  0,00  |
|(nenačrtovano vzdrževanje)          |      |
+----------------------------------------------+------------+
|lokomotivski vlaki (prazne motorne garniture, |  0,30  |
|vlečna vozila, ki vozijo sama)        |      |
+----------------------------------------------+------------+
|prazni tovorni vlaki (manj od 100 ton neto)  |  0,30  |
+----------------------------------------------+------------+
|prazni potniški vlaki v klasični sestavi   |  0,30  |
+----------------------------------------------+------------+
|muzejski vlak                 |  0,42  |
+----------------------------------------------+------------+
|ostali vlaki                 |  0,72  |
+----------------------------------------------+------------+
3. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 74/12).
4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3758-1/2013 ZP 15 02001
Maribor, dne 21. maja 2013
EVA 2013-2430-0057
Predsednik sveta
Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije
dr. Klavdij Logožar l.r.