Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3826. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč invalidnim osebam«, stran 12102.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi prvega odstavka 3. člena in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 - uradno prečiščeno besedilo in 91/05 - popr.) v upravni zadevi predloga za izdajo soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč invalidnim osebam«, s sedežem Dekani 4 A, 6271 Dekani, izdaja naslednjo
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč invalidnim osebam«
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč invalidnim osebam«, s katerim sta ustanovitelja Valter Matkovič, Dekani 4 A, 6271 Dekani in Aleksandra Matkovič, Cesta na Lenivec 8, 6210 Sežana, ustanovila ustanovo z imenom »FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč invalidnim osebam«, s sedežem Dekani 4 A, 6271 Dekani, o čemer je notarka Mojca Tavčar Pasar, Lucija, Obala 114, 6320 Portorož, dne 10. 10. 2013 izdala notarski zapis, opr. št.: SV 918/13.
2. Namen ustanove je:
- organizacija dobrodelnih prireditev z namenom zbiranja sredstev namenjenih delovanju ustanove,
- pomoč in vzpodbujanje delovanja programov s temeljnim ciljem pomoči obravnave invalidov in njihovih družinskih članov,
- pridobivanje sredstev za obnovo obstoječih programov, pridobitev novih postopkov, ko so potrebni za izvajanje celovite obravnave invalidov, na področju svetovanja, njihovega zdravljenja, rehabilitacije ter reintegracije,
- pomoč in vzpodbujanje programov za izobraževanje strokovnih delavcev, prostovoljcev, laičnih delavcev ter pomoč pri financiranju dopolnilnega izobraževanja tistih, ki delajo z invalidi,
- podpora in pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč,
- dodeljevanje materialne in denarne pomoči invalidom, ki se znajdejo v socialni stiski,
- nudenje vseh oblik pomoči invalidom pri rehabilitaciji,
- nudenje pomoči invalidom pri iskanju zdravniške pomoči in rehabilitacije v tujini,
- nudenje pomoči invalidom in s tem prispevanje k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti izobraževanja,
- razvijanje pripravljenosti za pomoč invalidom in ustvarjanje višje ravni občečloveške solidarnosti.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1.000,00 eurov.
4. V skladu z ustanovitvenim aktom so člani prve uprave:
- Valter Matkovič, Dekani 4 A, 6271 Dekani,
- Goran Jagodnik, Šolska ulica 25, 6000 Koper,
- Marco Arduini, Basovizza 259, 34149 Trst, Republika Italija.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 - uradno prečiščeno besedilo in 91/05 - popr.) stroške objave izreka te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 007-95/2013/5
Ljubljana, dne 9. decembra 2013
EVA 2013-2611-0085
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti