Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina, stran 11222.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 29. redni seji dne 27. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Priloga Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 123/03, 110/05, 11/07, 98/09).
2. člen
Priloga, ki je sestavni del pravilnika se v celoti nadomesti:
»I. REDNA DEJAVNOST REGISTRIRANIH KULTURNIH DRUŠTEV OZIROMA NJIHOVIH SEKCIJ:
1. Področje ustvarjanja in število članov
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Dejavnost          | Velikost skupine |  Točke  |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Vokalno-glasbena dejavnost  |  manj kot 12  |  do 20  |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Vokalno-glasbena dejavnost  |  od 12 do 29  |  21–30  |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Vokalno-glasbena dejavnost  |  30 in več   |  31–40  |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Instrumentalno-glasbena   |  manj kot 25  |  do 30  |
|dejavnost          |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Instrumentalno-glasbena   |  25 in več   |  31–40  |
|dejavnost          |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Gledališka, lutkovna     |  manj kot 15  |  do 30  |
|dejavnost          |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Gledališka, lutkovna     |  15 in več   |  31–40  |
|dejavnost          |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Folklora, plesna skupina   |  manj kot 20  |  do 20  |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Folklora, plesna skupina   |  20 in več   |  21–30  |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Dejavnost likovnih,     |  manj kot 20  |  do 10  |
|fotografskih, filmskih,   |         |       |
|literarnih skupin      |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Dejavnost likovnih,     |  20 in več   |  11–20  |
|fotografskih, filmskih,   |         |       |
|literarnih skupin      |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Ohranjanje kulturne     |         |  do 20  |
|dediščine          |         |       |
+-----------------------------+------------------+-------------+
Kulturnim društvom oziroma sekcijam se lahko število točk zmanjša za tisti del programa, ki se ne izvaja v javnem interesu.
2. Honorar strokovnih delavcev
+-----------------------+---------------+--------------+
|Dejavnost       |  Maksimalno |  Vrednost  |
|            |število šolskih| 1 šolske ure |
|            |   ur vaj  |       |
+-----------------------+---------------+--------------+
|Vokalno-glasbena    |   120   |   0,2 T  |
|dejavnost       |        |       |
+-----------------------+---------------+--------------+
|Instrumentalno-    |   120   |   0,2 T  |
|glasbena dejavnost   |        |       |
+-----------------------+---------------+--------------+
|Gledališka, lutkovna  |   120   |   0,2 T  |
|dejavnost       |        |       |
+-----------------------+---------------+--------------+
|Folklora, plesna    |    90   |   0,2 T  |
|skupina        |        |       |
+-----------------------+---------------+--------------+
|Dejavnost likovnih,  |    40   |   0,2 T  |
|fotografskih,     |        |       |
|filmskih, literarnih  |        |       |
|skupin         |        |       |
+-----------------------+---------------+--------------+
|Ohranjanje kulturne  |    70   |   0,2 T  |
|dediščine       |        |       |
+-----------------------+---------------+--------------+
Vrednost 0,2 T za šolsko uro strokovne vodje velja samo za tista društva, ki lahko dokažejo dejanske stroške strokovne vodje. Društvom, v katerih strokovni vodja ne prejema honorarja oziroma društvo, ki nima dokazov za dejanske stroške strokovne vodje, se prizna za 1 šolsko uro vaje 0,1 T.
3. Udeležba na revijah, tekmovanjih ali srečanjih
+------------------------+--------------------+
|Nivo revije, tekmovanja |  Točke/udeležbo  |
|ali srečanja      |          |
+------------------------+--------------------+
|na občinski ravni    |     1     |
+------------------------+--------------------+
|na območni ravni    |     2     |
+------------------------+--------------------+
|na medobmočni oziroma  |     3     |
|regijski ravni     |          |
+------------------------+--------------------+
|na državni ravni    |     4     |
+------------------------+--------------------+
|na meddržavni ravni   |     5     |
+------------------------+--------------------+
|posebni uspehi ali   |     1     |
|nagrade         |          |
+------------------------+--------------------+
Upoštevajo se udeležbe in uspehi v letu pred prijavo na razpis.
4. Sodelovanje na proslavah, otvoritvah in drugih javnih prireditvah v občini
+------------------------+------------------------------+
|Število nastopov    |      Točke       |
|            +--------------+---------------+
|            |Občinski pomen| Lokalni pomen |
+------------------------+--------------+---------------+
|do 3 nastopi      |   2    |    1    |
+------------------------+--------------+---------------+
|od 4–5 nastopov     |   4    |    2    |
+------------------------+--------------+---------------+
|več kot 5 nastopov   |   6    |    3    |
+------------------------+--------------+---------------+
Upoštevajo se nastopi v preteklem letu, ki so bili izvedeni na območju Občine Rogaška Slatina.
5. Stalnost
Za vsakih 10 let delovanja dobi društvo 1 točko.
Programi, prireditve in projekti, ki jih posredujejo izvajalci kulturnih programov na javni razpis, se na podlagi sprejetih meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej in je odvisna od števila točk, ki so jih dosegli vsi izbrani izvajalci in od višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
II. PROJEKTI
V primeru, da je prijavljeno zelo veliko projektov, izbere Komisija iz 8. člena pravilnika tiste projekte, ki se bodo sofinancirali. Pri tem upošteva število projektov, ki jih prijavi posamezen prijavitelj ter interes občine za izvedbo posameznega projekta.
Izbrani projekti se ocenijo ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
+---------------------------------------------------+-----------+
|Kriteriji                     |Št. možnih |
|                          |  točk  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Obseg projekta (upošteva se število        |      |
|organizatorjev projekta, število sodelujočih,   |      |
|gostujoči iz drugih krajev ali držav, vsebina   |      |
|projekta)                     |  25   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Trajanje projekta (enkratni dogodek, več dogodkov |      |
|v enem dnevu, projekt traja več dni)        |  15   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Delež sredstev iz drugih virov           |      |
|– 30–50 % = 5 točk                 |      |
|– 51–70 % = 10 točk                |      |
|– več kot 70 % = 15 točk              |  15   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Pomen projekta za občino (promocija        |      |
|občine, razširjenost med populacijo)        |  10   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|V projektu sodelujejo mladi iz Občine Rogaška   |      |
|Slatina, ki niso člani subjekta, ki prijavlja   |      |
|projekt oziroma projekt je namenjen mladim     |  10   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Projekt vzpodbuja ohranjanje kulturne in naravne  |      |
|dediščine ter ljudske običaje           |   5   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Kontinuiranost: projekt se kontinuirano izvaja   |      |
|daljše časovno obdobje in se            |      |
|nadgrajuje                     |   5   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Inovativnost: projekt neposredno ne        |      |
|posnema že izvedenih projektov           |   5   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Projekt ima realno finančno konstrukcijo      |  10   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Najvišje število točk za posamezni projekt     |  100  |
+---------------------------------------------------+-----------+
Posamezen projekt je lahko sofinanciran največ v višini 50 % celotne vrednosti projekta. Višino sofinanciranja posameznega projekta določi komisija glede na višino razpisanih sredstev in vrednost projekta, pri čemer so projekti, ki dosežejo večje število točk upravičeni do višjega deleža sofinanciranja.
Prireditev/projekt, ki ga sestavlja več dogodkov v organizaciji različnih subjektov se sofinancira le enemu (so)organizatorju te prireditve/projekta.
Vsako društvo oziroma sekcija, ki pridobi sredstva za redno dejavnost na podlagi tega pravilnika, mora pripraviti letno en javni dogodek, na katerem predstavi svoje delo. Ta dogodek ne more biti uvrščen med projekte, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika.
Programi, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-008/2013-03
Rogaška Slatina, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti