Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3681. Odredba o spremembi izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, stran 11164.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o spremembi izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
1. člen
(1) Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 143. seji, dne 27. 9. 2013 o spremembi izobraževalnih programov v delu, ki določa znanja izvajalcev, minister, pristojen za izobraževanje sprejme spremembe naslednjih izobraževalnih programov:
1. Izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja:
– Elektrikar in Računalnikar, sprejeta s Pravilnikom o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 53/08),
– Elektrikar (DV), Elektrikar (GIB), Mehatronik operater (DV), Računalnikar (GIB) in Računalnikar (IS), sprejeti s Pravilnikom o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/09),
– Mehatronik operater, sprejet s Pravilnikom o sprejemu izobraževalnih programov s področja srednjega poklicnega izobraževanje Avtokaroserist, Avtoserviser, Frizer, Grafični operater, Mehatronik operater, Mizar, Tapetnik, Živilec (Uradni list RS, št. 14/10),
– Računalnikar (GLU, GJM), sprejet z Odredbo o sprejemu prilagojenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja Grafični operater, Mizar, Računalnikar in poklicno-tehniškega izobraževanja Ekonomski tehnik, Grafični tehnik, Lesarski tehnik, Strojni tehnik, Ustvarjalec modnih oblačil (Uradni list RS, št. 100/10).
2. Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja:
– Kozmetični tehnik, sprejet s Pravilnikom o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 55/07) in spremenjen z Odredbo o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Kozmetični tehnik (Uradni list RS, št. 47/11),
– Elektrotehnik, Tehnik elektronskih komunikacij in Tehnik računalništva, sprejeti s Pravilnikom o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 53/08),
– Tehnik mehatronike, sprejet z Odredbo o sprejemu izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja Preoblikovalec tekstilij in srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik mehatronike (Uradni list RS, št. 5/11).
3. Izobraževalni programi poklicno-tehniškega izobraževanja:
– Elektrotehnik, Tehnik mehatronike in Tehnik računalništva, sprejeti s Pravilnikom o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 53/08),
– Elektrotehnik (GIB), sprejet s Pravilnikom o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/09),
– Tehnik računalništva (GLU, GJM) in Tehnik računalništva (IS), sprejeta z Odredbo o sprejemu izobraževalnih programov poklicno-tehniškega izobraževanja Tehnik računalništva (GLU, GJM) in Tehnik računalništva (IS) (Uradni list RS, št. 12/13).
4. Izobraževalni program poklicnega tečaja
– Tehnik računalništva, sprejet z Odredbo o sprejemu izobraževalnih programov poklicnega tečaja Ekonomski tehnik in Tehnik računalništva (Uradni list RS, št. 47/11).
(2) Kratice za področja uporabe izobraževalnih programov iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
– (DV) – prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,
– (GIB) – prilagojen za gibalno ovirane dijake,
– (GLU, GJM) – prilagojen za gluhe in naglušne dijake ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami,
– (IS) – prilagojen za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju Slovenske Istre.
2. člen
(1) Spremenjeni izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo uporabljati s šolskim letom 2014/2015.
(2) Spremenjene izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-134/2013
Ljubljana, dne 6. decembra 2013
EVA 2013-3330-0158
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti