Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod«, stran 11101.

Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 21. novembra 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod«
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka, ki se sedaj glasi:
»S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09).«
2. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod« (Uradni list RS, št. 110/09) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»Sestavni del tega odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod«, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. iz Kamnika pod številko 1168/09 in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod«.
3. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod« (Uradni list RS, št. 110/09) se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»(1) Zavezancu se poleg komunalnega prispevka za novo komunalno opremo po tem odloku, odmeri tudi komunalni prispevek za priključitev na obstoječo že zgrajeno komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za priključitev na obstoječo že zgrajeno komunalno opremo se obračuna na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 63/13) po naslednji formuli:
KP(i) = ((Aparcela x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt)) × 0,3
Oznake v enačbi pomenijo:
i       – posamezna vrsta komunalne opreme;
KP(i)     – izračunani del komunalnega prispevka, ki
       pripada posamezni vrsti obstoječe komunalne
       opreme;
Aparcela   – površina parcele;
Cp(i)     – obračunski stroški posamezne vrste obstoječe
       komunalne opreme na obračunskem območju,
       preračunani na m2 parcele;
Dp      – delež parcele pri izračunu komunalnega
       prispevka;
Kdejavnosti  – faktor dejavnosti;
Atlorisna   – neto tlorisna površina objekta;
Ct(i)     – obračunski stroški posamezne vrste obstoječe
       komunalne opreme na obračunskem območju,
       preračunani na m2 neto tlorisne površine
       objekta;
Dt      – delež neto tlorisne površine objekta pri
       izračunu komunalnega prispevka.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-0007/2009
Žalec, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti