Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3637. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin, stran 11050.

Na podlagi zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, Uradni list RS, št. 10/91, 66/93, 32/00 in 102/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 29. seji, dne 21. 11. 2013, sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
1. člen
V Pravilniku o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin (Uradni list RS, št. 65/08, 45/09 in 90/11) se drugi odstavek 31. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo poslovno dejavnost v poslovnih prostorih v starem mestnem jedru, lahko župan na podlagi predloga pristojnega občinskega organa za stanovanjske zadeve s sklepom odloči, da se najemnina za poslovni prostor zniža za največ 50 % od izhodiščne mesečne najemnine in o tem obvesti Občinski svet.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 3529-4/2008-O406
Krško, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti