Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3632. Sklep občinskega sveta o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 11041.

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 21. redni seji 21. 11. 2013 sprejel
S K L E P
1. Občinski svet Občine Križevci potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je bil izdelan s strani izvajalca javne gospodarske službe KSP Ljutomer d.o.o., z datumom april 2013.
2. Občinski svet Občine Križevci potrdi naslednje cene:
– Predračunska cena zbiranje komunalnih odpadkov za ceno storitve znaša 0,1423 EUR/kg.
– Predračunska cena zbiranje komunalnih odpadkov za javno infrastrukturo znaša 0,0095 EUR/kg.
– Predračunska cena za zbiranje bioloških odpadkov za ceno storitve znaša 0,0759 EUR/kg.
3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 12. 2013.
4. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-01-01-IZR/07-51 z dne 30. 8. 2007.
Št. 032-01-21/2013-137
Križevci, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti