Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3631. Pravilnik o spremembah Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci, stran 11040.

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02), ter 4. in 38. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 37/11) je Občinski svet Občine Križevci na 21. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci
1. člen
V Tehničnem pravilniku o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 58/11) se spremeni 8. člen tako, da se na novo glasi:
»(1) Povzročitelji so dolžni zbirati komunalne odpadke v tipizirane posode, ki imajo certifikat, da so narejene skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1. do 6.).
Standardne velikosti posod za zbiranje komunalnih odpadkov so:
– 60 litrov;
– 80 litrov;
– 120 litrov;
– 240 litrov;
– 360 litrov;
– 660 litrov;
– 770 litrov;
– 1100 litrov.
(2) Tipska posebna namenska vreča za mešane komunalne odpadke, nazivnega volumna 80 litrov, je zelene barve z logotipom izvajalca javne službe in besedilom »mešani komunalni odpadki«.
(3) Tipska posebna namenska vreča za mešano embalažo, nazivnega volumna 160 litrov, je rumene barve z logotipom izvajalca javne službe in besedilom »V vrečo odlagamo: plastenke, pločevinke, embalažo iz sestavljenih materialov (npr. Tetra Pak), plastične in alu folije, majhen in čist embalažni stiropor«.
(4) Izjemoma lahko povzročitelji, ki na dan uveljavitve tega pravilnika uporabljajo kovinske zabojnike volumna 160 litrov, le-tega uporabljajo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov do njegove dotrajanosti.«
2. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se na novo glasi:
»Izhodiščna posoda pri gospodinjstvih je zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in je sodilo za obračunavanje stroškov zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov z vsemi tehnologijami in dinamikami, ki se določijo z letnim programom zbiranja komunalnih odpadkov, razen zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ter zelenega vrtnega odpada. V izhodiščno posodo tudi ni vključeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pod klasifikacijsko številko 20 03 01 v Zbirnem centru.
Glede na število oseb v gospodinjstvu veljajo sledeča minimalna merila velikosti izhodiščnih posod:
– 60 litrov za 1 ali 2 osebi v gospodinjstvu;
– 80 litrov za 3 ali 4 osebe v gospodinjstvu;
– 120 litrov za 5 do 7 oseb v gospodinjstvu;
– 240 litrov za 8 in več oseb v gospodinjstvu.
V večstanovanjskih stavbah, kjer več gospodinjstev zbira komunalne odpadke v skupinskem zabojniku, je izhodiščni volumen 30 litrov na osebo za povprečni mesec.
Kolikor je dostop do povzročiteljevega objekta s specialnim tovornim vozilom nemogoč, se lahko povzročitelj izjemoma vključi v sistem zbiranja komunalnih odpadkov s posebno namensko zeleno vrečo volumna 80 litrov. Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da gospodinjstvo razpolaga z eno vrečo na 3 člane gospodinjstva na en prevzem komunalnih odpadkov. Povzročitelj mora zagotoviti, da bo napolnjena vreča ustreznih odpadkov na dan zbiranja pravočasno pripravljena na prevzem ob prevozni poti specialnega tovornega vozila – smetarja.«
3. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se na novo glasi:
»Izhodiščna posoda pri gospodarstvu in gostinstvu je zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in je sodilo za obračunavanje stroškov zbiranja komunalnih odpadkov od vrat do vrat.
(1) V gospodarstvu veljajo sledeča minimalna merila velikosti izhodiščnih posod glede na število zaposlenih oseb:
– 60 litrov za 1 do 2 zaposleni osebi;
– 80 litrov za 2 do 5 zaposlenih oseb;
– 120 litrov za 6 do 9 zaposlenih oseb;
– 240 litrov za 10 do 14 zaposlenih oseb;
– 360 litrov za 15 do 20 zaposlenih oseb.
Nad 20 zaposlenih oseb se zabojniki lahko podvojujejo ali je merilo m3.
(2) V gostinstvu veljajo sledeča minimalna merila velikosti izhodiščnih posod glede na kapaciteto lokala, pri čemer se ne upošteva nihanje zasedenosti kapacitet:
– 240 litrov za do 16 gostov;
– 360 litrov za 17 do 24 gostov.
Nad 24 gostov se zabojniki lahko podvojujejo ali je merilo m3.
Kolikor je merilo m3 in je tehnologija zbiranja odpadkov izvajana s specialnim tovornim vozilom – nakladalcem je osnova volumen zabojnika, ki je bil prevzet.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-21/2013-138
Križevci, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti