Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3621. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj, stran 11033.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 16. in 54. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04 (58/04 – popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07 – Skl. US, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 112/04, 47/09) se črta trinajsta alineja 27. člena.
2. člen
V 24. členu se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– zaščita in reševanje, varstvo pred naravnimi nesrečami, varstvo pred požarom in gasilstvo«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/2004-8
Črnomelj, dne 28. novembra 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti