Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3606. Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika in dveh namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, stran 10973.

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in prvega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) objavljam
J A V N I P O Z I V
za zbiranje kandidatur za predsednika in dveh namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije objavljam poziv za zbiranje kandidatur za predsednika in dva namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Predsednika in oba namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije izmed kandidatov, ki mu jih je posredovala izbirna komisija, imenuje predsednik republike.
Predsednik komisije in njegova namestnika morajo biti državljani Republike Slovenije. Imeti morajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti morajo najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba, ter ne smejo biti pravnomočno obsojeni na kazen zapora.
Predsednik komisije in njegova namestnika morajo biti osebe, za katere je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bodo funkcijo v komisiji opravljali zakonito in v skladu s pravili stroke.
Predsednik komisije je imenovan za dobo šestih let, namestnika predsednika pa za dobo petih let. Na svoje funkcije so lahko imenovani dvakrat zapored.
Kandidature za predsednika in oba namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije je potrebno poslati na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana v roku 30 dni po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-03-8/2013-1
Ljubljana, dne 4. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti