Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3543. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 10687.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 58/10, 17/11, 67/11, 18/12, 49/12, 69/12, 93/12 in 94/12 – popr.) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret je izračunana na podlagi podatkov iz obračunov za plačilo trošarine od 1. oktobra 2012 do 30. septembra 2013 in na dan 1. januarja 2014 znaša 3,27 eura za zavojček dvajsetih cigaret.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se število »60,7917« nadomesti s številom »65,2418«.
V drugem odstavku se število »24,5480« nadomesti s številom »21,8705«.
3. člen
V 5. členu se število »2,95« nadomesti s številom »3,27« in število »97,0000« s številom »101,0000«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. januarja 2014.
Zavezanec iz 11. točke drugega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) mora voditi evidence o stanju cigaret po vrstah, vrednosti in količini ter 31. decembra 2013 popisati zalogo cigaret. Obračunati mora razliko med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo, in sicer ločeno po vrstah cigaret. Obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najpozneje 60. dan po popisu plačati razliko trošarine, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, v dobro podračuna: 01100-9991000033 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-55/2013
Ljubljana, dne 28. novembra 2013
EVA 2013-1611-0080
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti