Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3541. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, stran 10686.

Na podlagi prvega odstavka 11.a člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 – ZCes-1) in drugega odstavka 5. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
1. člen
Ta uredba določa merila za razvrstitev vozil v cestninske razrede, višino cestnine za posamezen cestninski razred in način plačevanja cestnine na vstopni cestninski postaji predor Karavanke – jug za uporabo cestnega predora Karavanke.
2. člen
(1) Vozila, ki vozijo skozi cestni predor Karavanke, se glede na število osi in največjo dovoljeno maso vozila razvrščajo v štiri cestninske razrede:
– prvi cestninski razred: vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg;
– drugi cestninski razred: vozila z dvema osema, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg;
– tretji cestninski razred: vozila s tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg;
– četrti cestninski razred: vozila z več kot tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg.
(2) Za vozila iz prvega cestninskega razreda ter avtobuse in bivalna vozila iz drugega in tretjega cestninskega razreda, ki vlečejo priklopno vozilo, se upošteva samo največja dovoljena masa vlečnega vozila. Za razvrščanje drugih skupin vozil v cestninske razrede pa se upoštevata največja dovoljena masa vlečnega in priklopnega vozila ter skupno število osi na vozilih.
3. člen
(1) Višina cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: cestnina) je odvisna od cestninskega razreda, v katerega je razvrščeno vozilo ali skupina vozil.
(2) Višina cestnine znaša za prvi cestninski razred 7,00 eurov, za drugi cestninski razred 10,50 eura, za tretji cestninski razred 15,00 eurov in za četrti cestninski razred 22,50 eura.
(3) Višina cestnine mora biti objavljena na vstopni cestninski postaji predor Karavanke – jug.
4. člen
(1) Uporabnik cestnega predora Karavanke plača cestnino na vstopni cestninski postaji predor Karavanke – jug.
(2) Cestnina se lahko plača z gotovino ali brezgotovinsko na način in pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo cestnino za uporabo cestninskih cest.
(3) Nerezidenti lahko plačujejo cestnino s tujimi valutami na način in pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo cestnino za uporabo cestninskih cest.
(4) Cestnina se ne plača za prevoze, ki so iz obveznosti plačila cestnine izvzeti s predpisi, ki urejajo cestnino za uporabo cestninskih cest.
5. člen
(1) Uporabnik, ki večkrat uporablja cestni predor Karavanke, si lahko pri plačevanju cestnine za prvi cestninski razred zagotovi popust z nakupom prenosljive točkovne karte v vrednosti 59,50 eura in z veljavnostjo 18 mesecev od dneva njene izdaje, po kateri se posamezna vožnja obračunava v vrednosti 4,25 eura.
(2) Točkovno karto lahko uporabnik cestnega predora Karavanke kupi na cestninski postaji predor Karavanke – jug.
(3) Brezgotovinsko plačilo cestnine se lahko na cestninskih postajah predor Karavanke – jug in predor Karavanke – sever opravi s slovensko ali avstrijsko točkovno karto.
6. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 132/06 in 69/08 – ZCestV), razen višina cestnine za prvi cestninski razred iz drugega odstavka 3. člena in prenosljiva točkovna karta iz prve alineje prvega odstavka 5. člena, ki se uporabljata do 31. decembra 2013.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se neprenosljiva točkovna karta iz druge alineje prvega odstavka 5. člena uredbe iz prejšnjega odstavka preneha uporabljati 31. decembra 2013, prodajati pa 30. novembra 2013.
7. člen
Ta uredba začne veljati 30. novembra 2013, razen višine cestnine za prvi cestninski razred iz drugega odstavka 3. člena te uredbe in prvi odstavek 5. člena te uredbe, ki se začneta uporabljati 1. januarja 2014.
Št. 00729-59/2013
Ljubljana, dne 28. novembra 2013
EVA 2013-2430-0125
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti