Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3505. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane, stran 10633.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 109/12, 35/13), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01 in 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 18. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 108/09, 27/12 in 22/13).
2. člen
Obstoječi drugi odstavek 1. člena odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Navedene podlage so podrobneje prikazane v programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Gorenja vas - Poljane, ki je na vpogled na sedežu občine.«
3. člen
Obstoječemu tretjem odstavku 4. člena odloka se pika na koncu besedila nadomesti z vejico in nadaljuje z naslednjim besedilom: »na katero se priključuje.«
4. člen
Obstoječi 5. člen odloka se v celoti nadomesti z naslednjim zapisom:
»(1) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja oziroma njihovi deli: Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž, Dobje, Poljane nad Škofja Loko, Predmost, Hotovlja, Četena Ravan, Hotavlje, Trebija in Podgora.
(2) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja oziroma njihovi deli: Murave, Javorje in Dolenčice.
(3) S prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja oziroma njihovi deli: Suša, Malenski Vrh, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, Hlavče Njive, Srednja vas - Poljane, Žabja vas, Stara Oselica, Fužine, Delnice, Bukov Vrh, Podvrh in Zapreval.
(4) S prometnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja oziroma njihovi deli: Goli Vrh, Dolge Njive, Lučine, Brebovnica, Prelesje, Zadobje, Žirovski Vrh sv. Urbana, Bačne, Kremenik, Vinharje, Žirovski Vrh Sv. Antona, Kladje, Hobovše pri Stari Oselici, Javorjev Dol, Laniše, Sovodenj, Nova Oselica, Podjelovo Brdo, Krnice pri Novakih, Kopačnica, Srednje Brdo, Volaka, Debeni, Studor, Leskovica, Lajše, Robidnica, Laze, Čabrače, Jelovica, Dolenja Žetina, Gorenja Žetina, Gorenja Ravan, Dolenja Ravan, Jazbine, Lovsko Brdo, Volča, Smoldno, Zakobiljek, Lom nad Volčo, Podobeno, Mlaka nad Lušo, Jarčje Brdo in Krivo Brdo.«
5. člen
Obstoječa prva alinea 8. člena odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) in industrijske stavbe (CC-SI: 1251) se določi v višini 0,7.«
6. člen
V 9. členu odloka se obstoječa Preglednica 1 v celoti nadomesti z naslednjo Preglednico 1:
»
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|  Komunalna  | Obračunsko območje |   S   |  OS   |
|   oprema   |           |  [EUR]  |  [EUR]  |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|prometno    |C1 – primarno    |      |      |
|omrežje     |prometno omrežje   | 31.135.966 |12.511.488 |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |C2 – sekundarno   |      |      |
|        |prometno omrežje   | 39.063.824 |15.682.631 |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|kanalizacijsko |K1 – primarno    |      |      |
|omrežje     |kanalizacijsko    |      |      |
|        |omrežje       | 4.773.872 | 2.188.989 |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |K2 – sekundarno   |      |      |
|        |kanalizacijsko    |      |      |
|        |omrežje       | 3.639.201 | 2.919.162 |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|vodovodno    |V1 – primarno    |      |      |
|omrežje     |vodovodno omrežje  | 5.512.535 | 4.106.216 |
|        +---------------------+------------+-----------+
|        |V2 – sekundarno   |      |      |
|        |vodovodno omrežje  | 4.614.857 | 4.223.502 |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
|objekti     |KOM – omrežje    |      |      |
|ravnanja    |objektov ravnanja  |      |      |
|z odpadki    |z odpadki      | 637.002  | 637.002 |
+----------------+---------------------+------------+-----------+
                                «
7. člen
V 10. členu odloka se obstoječa Preglednica 2 v celoti nadomesti z naslednjo Preglednico 2:
»
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|  Komunalna  | Obračunsko območje |  Cp(ij) |  Ct(ij) |
|   oprema   |           | [EUR/m2] | [EUR/m2] |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|prometno    |C1 – primarno prometno|      |      |
|omrežje     |omrežje        |  3,34  |  6,70  |
|        +----------------------+-----------+-----------+
|        |C2 – sekundarno    |      |      |
|        |prometno omrežje   |  4,46  |  8,97  |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|kanalizacijsko |K1 – primarno     |      |      |
|omrežje     |kanalizacijsko omrežje|  1,78  |  3,35  |
|        +----------------------+-----------+-----------+
|        |K2 – sekundarno    |      |      |
|        |kanalizacijsko omrežje|  2,63  |  4.97  |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|vodovodno    |V1 – primarno     |      |      |
|omrežje     |vodovodno omrežje   |  2,39  |  4,50  |
|        +----------------------+-----------+-----------+
|        |V2 – sekundarno    |      |      |
|        |vodovodno omrežje   |  2,74  |  5,19  |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|objekti     |KOM – omrežje objektov|      |      |
|ravnanja    |ravnanja       |      |      |
|z odpadki    |z odpadki       |  0,17  |  0,34  |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
                                «
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-078/2009-004
Gorenja vas, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti