Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3500. Sklep o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, stran 10620.

Na podlagi osmega odstavka v zvezi s šestim odstavkom 285. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P
o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
– podrobnejšo vsebino izjave o naložbeni politiki pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad) ter
– način in roke poročanja o izjavi o naložbeni politiki.
2. člen
(izjava o naložbeni politiki)
(1) Upravljavec kritnega sklada za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, sprejme izjavo o naložbeni politiki.
(2) Upravljavec kritnega sklada pri pripravi izjave o naložbeni politiki upošteva omejitve, navedene v pravilih upravljanja in načrtu upravljanja tveganj kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov.
(3) Izjava o naložbeni politiki vsebuje informacije in podatke iz priloge k temu sklepu, navedene v enakem zaporedju in z enakimi naslovi.
3. člen
(objava, način in roki poročanja o izjavi o naložbeni politiki)
(1) Upravljavec kritnega sklada Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija) posreduje izjavo o naložbeni politiki na elektronski naslov »porocanje@a-zn.si« v roku osmih dni po sprejemu.
(2) Če upravljavec kritnega sklada spremeni izjavo o naložbeni politiki, Agenciji na naslov iz predhodnega odstavka, najkasneje v treh delovnih dneh od spremembe, posreduje naslednje dokumente:
1. besedilo spremenjene izjave o naložbeni politiki v obliki čistopisa in v obliki sledi spremembam,
2. obrazložitev razlogov za spremembo izjave o naložbeni politiki, ki vključuje tudi navedbo učinkov spremenjene naložbene politike na donosnost in tveganja kritnega sklada.
(3) Upravljavec kritnega sklada v enakih rokih, kot je določeno v predhodnih odstavkih, objavi besedilo izjave o naložbeni politiki in spremenjene izjave o naložbeni politiki v obliki čistopisa tudi na svoji spletni strani.
4. člen
(prehodna določba)
Upravljavec kritnega sklada, ki mora pokojninski načrt in pravila upravljanja kritnega sklada uskladiti na podlagi prvega odstavka 416. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13), prične uporabljati ta sklep za posamezen kritni sklad od uskladitve pokojninskega načrta in pravil upravljanja dalje, do takrat pa uporablja Sklep o izjavi o naložbeni politiki ter o obvladovanju tveganj pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 137/06).
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40151-1873/2013
Ljubljana, dne 10. oktobra 2013
EVA 2013-1611-0154
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti