Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3431. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013, stran 10329.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 4/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 92. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 27. redni seji dne 14. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013 (Uradni list RS, št. 2/13, 78/13) se v 13. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina Škofja Loka se bo v letu 2013 dolgoročno zadolžila za 1.000.000 EUR za financiranje investicij v skladu z veljavnim proračunom za leto 2013«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2013
Škofja Loka, dne 14. novembra 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost