Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3430. Odlok o razveljavitvi 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško, stran 10328.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09, 54/11, 80/11, 35/13, 43/13) je Občinski svet Občine Laško na 19. redni seji dne 6. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško (Uradni list RS, št. 35/13) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško (Uradni list RS, št. 43/13)
1. člen
S tem odlokom se razveljavlja 2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško (Uradni list RS, št. 35/13).
2. člen
S tem odlokom se razveljavlja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško (Uradni list RS, št. 43/13).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013
Laško, dne 6. novembra 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost