Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3407. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 10296.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 51/04, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 – popr., 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 28/12) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 – EZ-D in 57/11) distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+-------------+--------+-------+-------------+---------+--------+
| Proizvod – |    |    | Dodatek na |     |    |
| storitev  | Enota | Cena | povečanje  | Končna | Končna |
|       |    | brez | energetske | cena  | cena z |
|       |    |DDV na |učinkovitosti|brez DDV | DDV na |
|       |    | enoto | na enoto*  |na enoto | enoto |
+-------------+--------+-------+-------------+---------+--------+
| Variabilni |    |    |       |     |    |
|  del:   |    |    |       |     |    |
+-------------+--------+-------+-------------+---------+--------+
| Dobavljena |EUR/MWh |    |       |     |    |
|  toplota  |    |    |       |     |    |
+-------------+--------+-------+-------------+---------+--------+
|   –   |    |63,0000|  0,5000  | 63,5000 |77,4700 |
|stanovanjski |    |    |       |     |    |
|  odjem  |    |    |       |     |    |
+-------------+--------+-------+-------------+---------+--------+
| – ostali  |    |81,0433|  0,5000  | 81,5433 |99,4828 |
|  odjem  |    |    |       |     |    |
+-------------+--------+-------+-------------+---------+--------+
| Fiksni del: |    |    |       |     |    |
+-------------+--------+-------+-------------+---------+--------+
| Priključna |EUR/kW/ |    |       |     |    |
|   moč   | mesec |    |       |     |    |
+-------------+--------+-------+-------------+---------+--------+
|   –   |    |1,5100 |       | 1,5100 | 1,8120 |
|stanovanjski |    |    |       |     |    |
|  odjem  |    |    |       |     |    |
+-------------+--------+-------+-------------+---------+--------+
| – ostali  |    |1,5100 |       | 1,5100 | 1,8120 |
|  odjem  |    |    |       |     |    |
+-------------+--------+-------+-------------+---------+--------+
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 – EZ-D in 57/11), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za povečanje energetske učinkovitosti.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, št. C0-031/2013-DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/13.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. novembra 2013 dalje.
Zap. št. C0-032/2013-DP
Murska Sobota, dne 23. oktobra 2013
KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.