Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3404. Sklep o spremembi in dopolnitvi Ugotovitvenega sklepa o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj, stran 10295.

Na podlagi 46. člena ter prvega in drugega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13) ter 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) župan Mestne občine Kranj sprejema
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Ugotovitvenega sklepa o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj
V Ugotovitvenem sklepu o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 17/10) se:
– v 1. točki besedilo drugega odstavka dopolni in spremeni tako, da se glasi:
»V skladu s prehodnimi določbami iz 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), (v nadaljevanju: ZPNačrt) bo Mestna občina Kranj, glede na to, da prostorska akta še nista bila razgrnjena, postopek sprejema SPR MOK in PR MOK nadaljevala po določbah ZPNačrt. V nadaljevanju se oba prostorska akta združita v Občinski prostorski načrt Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: OPN MOK), ki ga bosta sestavljala Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj ter Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.«;
– v drugem odstavku točke 1.2 besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi:
»OPN vsebuje strateški in izvedbeni del, zato bo zaradi različnih vsebinskih določil sestavljen iz Odloka o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.«.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0009/2007-5-48/01
Kranj, dne 25. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost