Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3403. Obvezna razlaga 1.1. točke 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika, stran 10294.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06 – popr., 16/07 – avt. razlaga, 64/08 in 33/10) je Svet Mestne občine Kranj na 27. seji dne 23. 10. 2013 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
1.1. točke 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
1. člen
Predmet obvezne razlage so določbe 1.1 točke 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika in se nanaša na opredelitev pojma dopolnilne gradnje v Odloku PUP podeželje.
2. člen
35. člen se tolmači tako, da so do sprejema LN v območju LN Brdo dopustni posegi:
– dozidave obstoječih stavb,
– dopolnilne in nadomestne gradnje na obstoječih, gradbenih parcelah določenih s planom,
– postavitve začasnih objektov, razen objektov namenjenih skladiščenju in
– ureditve zelenih površin.
Pri čemur dopolnilna gradnja, v skladu z namensko rabo stavbnih zemljišč, pomeni novogradnjo objektov in naprav.
3. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-5/2013-3-48/01
Kranj, dne 25. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost