Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3360. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec, stran 10147.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec (Uradni list RS, št. 22/13) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec – besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. 01/13, ki ga je izdelalo podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.
2. člen
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Ravenska vas, Ravenska vas 3, Zagorje ob Savi, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala od 11. novembra do 11. decembra 2013.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 27. novembra 2013 ob 16. uri v sejni sobi v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
5. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-1/2013
Zagorje ob Savi, dne 25. oktobra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost