Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3359. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič, stran 10146.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 9. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Tržič znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
   Program                     Cena
  Dnevni programi
  1. oddelek prvega starostnega obdobja     416 EUR
  2. oddelek drugega starostnega obdobja     339 EUR
  3. kombinirani oddelek in oddelek 3–4-letnih
    otrok                    360 EUR«.
2. člen
Ostale določbe prvotnega Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič ostanejo nespremenjene.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2013 dalje.
Št. 602-1/2013-45
Tržič, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost