Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3352. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica, stran 10141.

Občinski svet Občine Škofljica je na 23. redni seji, dne 24. 10. 2013, sprejel obvezno razlago Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 81/05 – UPB in 29/09)
O B V E Z N A R A Z L A G A
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogoje za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 81/05 – UPB in 29/09) se sprejme obvezna razlaga k določbam;
5.c člena in točke 1.3. v 8. členu (delež pozidanosti in delež zelenih površin) ne veljajo za objekte prometne infrastrukture in njihove spremljajoče objekte (nadstreški ob avtobusnih postajališčih, nadstreški za kolesa in podobno).
2. člen
Določila za odmike ograj in opornih zidov v 5.e členu se smiselno uporablja tudi za odmike objektov prometne infrastrukture in njihovih spremljajočih objektov (nadstreški ob avtobusnih postajališčih, nadstreški za kolesa in podobno).
3. člen
V 6. členu v točki 1.3. pri »Parkirišča« se smatra da:
javna parkirišča sodijo med ostale dejavnosti, za katere je v idejni zasnovi potrebno število parkirnih mest določiti skladno s predpisi in standardi.
Št. 007-13/2013
Škofljica, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost