Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3349. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10136.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 Uradni list RS, št. 110/02, Uradni list RS, št. 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr.) ter na podlagi 13. in 121. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 30. redni seji dne 25. 10. 2013 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina s parc. št. 1247/45, dvorišče v izmeri 5201 m2, k.o. 2175 – Jesenice.
2. člen
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s parc. št. 1247/45, k.o. 2175 – Jesenice, vpiše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Jesenice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-77/2013
Jesenice, dne 25. oktobra 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost