Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3348. Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe, stran 10136.

Občinski svet Občine Jesenice je na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in spr.) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 s spr.) na 30. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Občinski svet Občine Jesenice ugotavlja, da je svetniku Občinskega sveta Občine Jesenice Vejsilu Horveju Horozoviću, rojenemu 16. 2. 1955, stanujočemu na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 26, ki je bil izvoljen na lokalnih volitvah 2010 dne 10. 10. 2010 in katerega mandat je bil potrjen na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Jesenice, dne 4. 11. 2010, zaradi smrti dne 21. 7. 2013 prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Jesenice.
2. člen
Občinski svet Občine Jesenice potrjuje mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe Rubiji Horozović, rojeni 29. 8. 1955, stanujoči na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 26.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Jesenice in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-4/2010
Jesenice, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost