Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3339. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, stran 10095.

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.
2. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v 339. členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.
4. člen
(1) Če pri zavezancu za dajanje podatkov nastanejo statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke za odmero dohodnine ustrezni pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kadar ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna ali fizična oseba, pri kateri so shranjene poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-597/2013/11
Ljubljana, dne 3. oktobra 2013
EVA 2013-1611-0136
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost