Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013

Kazalo

3305. Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-D), stran 9839.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-D)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2013.
Št. 003-02-9/2013-3
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZVZelP-D)
1. člen
V Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo) se v 71. členu črtata četrti in peti odstavek.
2. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 47/13) se črtata 54. in 55. člen.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/13-7/14
Ljubljana, dne 24. oktobra 2013
EPA 1348-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost