Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3078. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice, stran 9258.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 – Odl. US, 36/08, 22/09 – Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 – Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), sta Občinski svet Občine Moravske Toplice na 24. seji dne 29. 8. 2013 in Svet madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice na 22. seji dne 30. 9. 2013 sprejela
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
1. člen
Prvi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/97, 51/07, 71/08, 25/10) se spremeni tako, da se glasi:
"Javni vzgojno-varstveni zavod posluje pod imenom: Vrtci občine Moravske Toplice.
Sedež zavoda: Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A."
Peta alineja drugega odstavka 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
"– enota vrtca Moravske Toplice, v Moravskih Toplicah, Dolga ulica 29 A."
2. člen
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/97, 51/07, 71/08, 25/10) se ime zavoda: Vrtci Občine Moravske Toplice, nadomesti z imenom "Vrtci občine Moravske Toplice" v ustreznem sklonu.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2013-4
Moravske Toplice, dne 2. oktobra 2013
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.
 
Predsednica Sveta
MNSS Občine Moravske Toplice
Zsuzsi Vugrinec l.r.