Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3078. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice, stran 9258.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 – Odl. US, 36/08, 22/09 – Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 – Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), sta Občinski svet Občine Moravske Toplice na 24. seji dne 29. 8. 2013 in Svet madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice na 22. seji dne 30. 9. 2013 sprejela
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
1. člen
Prvi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/97, 51/07, 71/08, 25/10) se spremeni tako, da se glasi:
"Javni vzgojno-varstveni zavod posluje pod imenom: Vrtci občine Moravske Toplice.
Sedež zavoda: Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A."
Peta alineja drugega odstavka 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
"– enota vrtca Moravske Toplice, v Moravskih Toplicah, Dolga ulica 29 A."
2. člen
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/97, 51/07, 71/08, 25/10) se ime zavoda: Vrtci Občine Moravske Toplice, nadomesti z imenom "Vrtci občine Moravske Toplice" v ustreznem sklonu.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2013-4
Moravske Toplice, dne 2. oktobra 2013
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.
 
Predsednica Sveta
MNSS Občine Moravske Toplice
Zsuzsi Vugrinec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti