Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3075. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 9257.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) ter v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 21. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 93/99, 26/07, 102/08 in 124/08).
2. člen
Besedilo 6. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi kot delež plače župana, brez upoštevanja dodatka za delovno dobo. Letni znesek izplačil posameznemu funkcionarju ne sme presegati zakonsko določene višine.
Delež se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
   – za udeležbo na redni seji občinskega sveta       4,5%
  – za udeležbo na izredni seji sveta            3,2%
  – predsedovanje seji delovnega telesa občinskega
  sveta                           3,2%
  – udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je  1,9%.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.«
3. člen
Besedilo drugega odstavka 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisijah ali odborih občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine. Nagrada za posamezno sejo je enaka sejnini za udeležbo člana sveta na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Nagrada iz prejšnjega odstavka se izplača za posamezno udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi akta o imenovanju in evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.«
4. člen
Besedilo 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo v deležu plače župana brez upoštevanja dodatka za delovno dobo za:
   – predsedovanje na seji nadzornega odbora         4,5%
  – udeležba na seji občinskega sveta            1,9%
  – udeležba na seji nadzornega odbora           2,6%
– izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora maksimalno 7,5% bruto plače župana.
Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela oziroma izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava. Letni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko določene višine.«
5. člen
Besedilo 16. člena pravilnika se črta.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določba 4. člena, četrta alineja se uporablja od 1. 10. 2013 dalje, ostale določbe pa od 1. 1. 2014.
Št. 032-24/2013-(0103)-14
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2013
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti