Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3066. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmarješke Toplice, stran 9233.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 70. in 132. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 25. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmarješke Toplice
1.
Javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Šmarješke Toplice postane naslednja nepremičnina, ki je v javni lasti in je namenjena kulturi:
1. Objekt stare šole Bela Cerkev, stoječ na parcelni št. 2707, k.o. 1468 Bela Cerkev (ID 4828564).
2.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v tej nepremičnini, ki služi kulturnim dejavnostim.
3.
Nepremičnina iz točke 1. tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture na predlog občinskega sveta zaznamuje v zemljiški knjigi.
4.
Nepremičnini iz točke 1. tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice.
5.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem sprejema na občinskem svetu.
Št. 622-0001/2013
Šmarjeta, dne 24. septembra 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
 
po pooblastilu
št. 020-0002/2013-9,
z dne 25. 9. 2013,
Podžupan
Aleksander Durič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti