Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1, stran 9210.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spr.), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 97. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 29. seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11 – v nadaljevanju: Odlok) se 2. točka prvega odstavka 11. člena spremeni, tako da se:
– besedilo sedme alinee: parc. št. 717/1, k.o. Jesenice, nadomesti z besedilom:
parc. št. 717/9, k.o. Jesenice,
– doda se nova osma alinea v naslednjem besedilu:
parc. št. 717/10, k.o. Jesenice (poslovna stavba na naslovu Ledarska ulica 6 in 6A, Jesenice – poslovni prostor št. 1, v izmeri 21,10 m2, ident. št. 2175-766-7, poslovni prostor št. 2, v izmeri 108,10 m2, ident. št. 2175-766-2, poslovni prostor št. 3, v izmeri 430,90 m2, ident. št. 2175-766-3 in poslovni prostor št. 5, v izmeri 5,6 m2, ident. št. 2175-766-9 ter skupni deli in naprave v solastniškem deležu, ki odpade na navedene poslovne prostore)
– doda se nova deveta alinea v naslednjem besedilu:
parc. št. 717/11, k.o. Jesenice
– dosedanja devetnajsta alinea postane nova enaindvajseta alinea in se besedilo: parc. št. 705/7, k.o. Jesenice, nadomesti z besedilom:
parc. št. 705/9, k.o. Jesenice.
2. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-19/2013
Jesenice, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti