Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3029. Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju, stran 9146.

Na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 47/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju
1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10 in 101/10) se v 58. členu za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se uradne ure v davčnih pisarnah davčne uprave Republike Slovenije določijo v ponedeljek in sredo. V ponedeljek se začnejo ob 8.00 in končajo ob 15.00, v sredo se začnejo ob 8.00 in končajo ob 17.00.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-30/2013
Ljubljana, dne 3. oktobra 2013
EVA 2013-1711-0061
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost