Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3024. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra, stran 9139.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 108/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 8. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Nepremičnini s parc. št. 2688/34, k.o. Drežnica, se odvzame status grajenega javnega dobra.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-50/2010
Kobarid, dne 20. septembra 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.