Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3022. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 9139.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/08 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 23. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
I.
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin:
– parc. št. 151/4, k.o. Kobarid, v izmeri 188 m2,
– del parc. št. 2938/9, k.o. Kobarid, v izmeri cca 345 m2 in
– del parc. št. 152/5, k.o. Kobarid, v izmeri cca 167 m2,
v skladu s skico, ki se hrani na sedežu občinske uprave Občine Kobarid.
II.
Nepremičnine iz prejšnje točke se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-1/2013
Kobarid, dne 26. septembra 2013
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.