Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3021. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Kobarid, stran 9138.

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 23. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Kobarid
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v Občinski svet Občine Kobarid (v nadaljevanju: občinski svet).
2. člen
(1) Občinski svet šteje 16 članov.
(2) Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.
3. člen
(1) Za volitve članov občinskega sveta se določi ena volilna enota.
(2) V volilni enoti iz prejšnjega odstavka se voli vseh 16 članov občinskega sveta.
4. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Kobarid (Uradno glasilo, št. 8/94).
Št. 007-06/2010
Kobarid, dne 26. septembra 2013
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.