Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3019. Sklep o izločitvi iz javnega dobra, stran 9138.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne prostore, sprejetega na 17. seji z dne 25. 9. 2013, na 19. seji dne 26. 9. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Zemljišči, parc. št. 1701/10, v izmeri 66 m2 in parc. št. 1701/11, v izmeri 67 m2, k.o. 2523 Topolc, se izločita iz javnega dobra ter se pri njiju vpiše lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-65/2011 in 478-56/2012
Ilirska Bistrica, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.