Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3015. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 9136.

Občinski svet Občine Bovec je na 26. redni seji dne 24. 9. 2013 po obravnavi 4. točke dnevnega reda »Ukinitev javnega dobra in menjava zemljišč – Tea Kavs« na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na zemljišču parcele št. 2023/26, k.o. (2212) Žaga – cesta, v izmeri 13 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. člen
Zemljišče parcele št. 2023/26, k.o. (2212) Žaga – cesta, v izmeri 13 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2010-26.redna
Bovec, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.