Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana, stran 9133.

Na podlagi 3. in 29. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,36/00, 127/06) in 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07, ZOFVI-UPB5 spremembe) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 23. seji dne 24. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana (Uradni list RS, 113/07, 106/11) se besedilo 15. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda imajo vsi delavci zavoda in reprezentativni sindikat delavcev zavoda. Pravico biti izvoljeni v Svet zavoda imajo vsi delavci, ki so zaposleni v zavodu za nedoločen čas in delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo za določen čas za obdobje za eno leto daljše od mandata Sveta zavoda. Postopek predlaganja kandidatov se določi s poslovnikom.
Predlogi kandidatov se predložijo v pisni obliki volilni komisiji najpozneje 21 dni pred volitvami. Predlogom je potrebno priložiti podpise predlagateljev in pisne privolitve kandidatov, da pristajajo na kandidaturo.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-23/13-I OS
Velika Polana, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost