Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert, stran 9133.

Na podlagi 9. in 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 (14/05 – popr.), Uradni list RS, št. 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 24. seji dne 25. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 13/09, 37/09, 109/11).
2. člen
V 14. členu se na novo ovrednoti namembnost uporabe stavbnega zemljišča za V. območje z naslednjimi točkami:
+----------------------------------+----------------------+
|      Namembnost      |   V. območje   |
+----------------------------------+----------------------+
|Stanovanjski namen        |     50     |
+----------------------------------+----------------------+
|Počitniški namen         |     100     |
+----------------------------------+----------------------+
|Poslovni namen – nepridobitni   |    1600     |
+----------------------------------+----------------------+
|Poslovni namen – pridobitni    |    2000     |
+----------------------------------+----------------------+
|Nezazidano stavbno zemljišče   |     85     |
+----------------------------------+----------------------+
Število točk za posamezno namembnost po območjih od 1 do 4 se ne spreminja.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2014.
Št. 422-0006/2013-2
Šentrupert, dne 25. septembra 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost