Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3005. Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja, stran 9090.

Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 45/10) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 26. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja
1.
(vzpostavitev območja)
S tem sklepom Občinski svet Občine Sežana odloča o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja ter o višini in načinu plačevanja parkirnine na območju Občine Sežana, na podlagi česar se pristopi k izvedbi potrebne prometne in obvestilne signalizacije ter talnih označb.
2.
(območja kratkotrajnega parkiranja)
Pristopi se k vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja s časovno omejitvijo ter plačilom parkirnine, in sicer:
Območje kratkotrajnega parkiranja – Cona III, kjer je parkiranje omejeno do 3 ur, obsega:
– 11 javnih parkirnih mest na Trgu 28. avgusta v Sežani, ki se nahajajo vzporedno ob Partizanski cesti.
3.
(delovni čas Cone III)
V območju kratkotrajnega parkiranja se plačuje parkirnina:
– vsak delovnik med 8. in 15. uro, ob sredah med 8. in 18. uro.
Izven navedenih ur ter ob sobotah, nedeljah in praznikih parkiranje ni omejeno.
4.
(višina parkirnine)
Višina parkirnine znaša:
+-------------------+--------------------+
|Cona        |Cona III      |
+-------------------+--------------------+
|1. ura       |brezplačno     |
+-------------------+--------------------+
|2. ura       |1 EUR        |
+-------------------+--------------------+
|3. ura       |1 EUR        |
+-------------------+--------------------+
Invalidi so plačila parkirnine oproščeni.
5.
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z vzpostavitvijo sistema parkomatov.
Št. 032-7/2013-11
Sežana, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.