Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna, stran 9084.

Na podlagi 21., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 6. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12 in 63/13) in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 24. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna
1. člen
V 43. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, z globo 4.000 evrov pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in z globo 1.000 evrov njihova odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju z določili prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.«.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2009
Postojna, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost