Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2993. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče, stran 9065.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 69. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. 9. 2013 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče
1.
Sprejme se obvezna razlaga prvega odstavka 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče (Uradni list RS, št. 9/11) (v nadaljevanju: odlok), ki se glasi:
»Določbe prvega odstavka 8. člena odloka je potrebno razumeti tako, da so stavbna zemljišča v ureditvenem območju namenjena tudi za vse tiste posege, ki jih tam dopušča Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12) in ne ovirajo ali onemogočajo izgradnje in delovanja ceste.«
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezno razlago se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-13/2009-318
Nova Gorica, dne 24. septembra 2013
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.