Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2992. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9065.

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 18. redni seji dne 18. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 1093/2, pot, v izmeri 170 m2, k.o. Duplje, ID znak: 2092-1093/2-0 in zemljišču parc.št. 1093/4, pot, v izmeri 40 m2, k.o. Duplje, ID znak: 2092-1093/4-0.
2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Naklo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-0030/2013
Naklo, dne 18. septembra 2013
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.